Responsabilitat social corporativa

(RSC)

Andllum té la responsabilitat, envers la societat i l’entorn, de dur a terme l’activitat empresarial de manera ètica i sostenible, reduint qualsevol impacte negatiu en l’àmbit social, econòmic i ambiental.

Hem dissenyat i implementat un sistema de gestió ètic per fer valer la nostra gestió responsable com a empresa.

La nostra empresa disposa d’un pla d’OSD que vetlla pel benestar del planeta i lluita contra el canvi climàtic i les seves conseqüències.

Menú